Chúng ta vẫn chưa biết tên của loài hoa nhìn thấy ngày hôm đó.

Tắt Quảng Cáo