Những Kẻ Ám Sát Trailer
Xem phim
Nội dung phim

Sát thủ chuyên nghiệp Robert Rath muốn hoàn thành một vài hợp đồng nữa trước khi nghỉ hưu, nhưng gã sát thủ mới tham vọng vô lương tâm Miguel Bain vẫn tiếp tục giết chết các mục tiêu của Rath.

Mở rộng...
Tắt Quảng Cáo