Tiếng Thét 2 Trailer
Xem phim
Nội dung phim

Sidney đang học đại học và một lần nữa lại thấy mình là mục tiêu của một kẻ giết người tâm thần. Tuy nhiên, lần này, số lượng giết người của kẻ giết người cao hơn và giết người thái quá hơn.

Mở rộng...
Tắt Quảng Cáo